+381 66 97 46 755

+381 65 43 88 634 

Pratite nas na

sta-su-to-cambridge-ispiti

Šta su to Cambridge ispiti

Šta su tačno Cambridge ispiti i kakve prednosti imate sa Cambridge diplomom, je nešto što učenike uvek zanima pre pripreme za polaganje istih.

 Cambridge ispiti su jedni od najpoznatijih i najpopularnijih ispita među onima koji žele da steknu međunarodno priznatu diplomu. Učenici koji poseduju Cambridge diplomu, automatski imaju prednost prilikom prijavljivanja za poslove i u škole, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, i prilikom paliciranja na preko 15000 univerziteta širom sveta.

 Međutim, bez obzira da li se ispit polaže za upis na fakultet, ili radi posla, ovo je odličan kurs koji će vam pomoći da usavršite znanje engleskog jezika, budući da je koncipiran tako da se akcenat stavlja na razumevanje jezika i komunikaciju u svakodnevnim situacijama.

Cambridge ispiti su akreditovani od strane CEFR-a (Common European Framework of Reference for Languages), međunarodno priznatog sistema za opisivanje znanja jezika. Jednom kada položite Cambridge ispit, diploma traje ceo život, nema roka trajanja.

Šta je FCE ispit?

FCE ispit, ili (First Certificate Exam), je najpopularniji među učenicima engleskog jezika. Namenjen je učenicima koji su na vešem-srednjem nivou, i koji su sposobni da sa sigurnošću koriste engleski jezik, kako u pisanoj, tako i u usmenoj formi. Podeljen je na 4 dela: čitanje i upotreba jezika (Reading and Use of English), pisanje (Writing), slupšanje (Listening) i pričanje (Speaking). Svi pismeni delovi ispita se održavaju na isti dan, međutim poslednji deo (speaking) može biti zakazan za drugi dan. U nastavku ćete videti šta da očekujete od ispita, i kako da se uspešno pripremite.

1. Reading and Use of English

Prvi deo ispita sastoji se iz 7 delova, i ukupno 52 pitanja, I traje 1sat i 15minuta. Materija koja se čita su uglavnom svakodnevni odlomci iz novina, časopisa, knjiga…

Ovaj deo vredi najviše poena i nosi 40% od ukupne ocene.

Delovi od 1-4 se fokusiraju na raznim tekstovima i od vas se traži da popunite pitanja i zadatke vezane za vokabular i gramatiku. To podrazumeva popunjvanje praznina u tekstu, kao i prepoznavanje idioma ili fraza u tekstu.

2. Writing

Pisanje je podeljeno na dva dela – prvi deo je obavezan sastav, dok se u drugom delu bira između tri ponuđene teme.

U obaveznom delu, dat je naslov eseja i dve povezane ideje. Koristeći ove ideje, treba da se napiše esej izmeu 140-190 reči. Odličan način da sepripremite za pisanje eseja je da čitate novine i onda na vežbate pisanje vašeg mišljenja o pročitanim problemima.

U drugom delu imate mogućnost da birate između tri ponuđene vrste sastava, a to su – article (članak), email, letter (pismo), report (izveštaj), ili review (kritika). Broj reči je takođe između 140-190. Smernice i kontekst za svaku vrstu sastava će biti date, a tokom kursa, uče se pravila pisanja sastava kao i vokabular i jezik koji je potrebno da upotrebiti prilikom pisanja sastava.

Pisanje nosi 20% od ukupnog broja poena, a ovaj deo traje 1sat i 20minuta.

3. Listening

Sve ukupno, slušanje traje oko 40 minuta, međutim, podeljeno je na 4 dela. Svaki deo podrazumeva drugačiju formu pričanja – od intervjua, monologa, dijaloga, priča i anegdota. Za svaki deo postoji drugačiji zadatak. Od vas se traži da pažljivo slušate i obraćate pažnju na posebne informacije i sadržaje snimka, kako biste pravilno odgovorili na zadatak.

4. Speaking

Poslednji deo testa takođe je podeljen na četiri dela i radite ga sa partnerom.

Prvi deo je intervju sa ispitivačima. Pitaće vas osnovna pitanja o vama, vašim interesovanjima i hobijima, kako biste se opustili i pripremili za ostale delove.

U drugom delu oba partnera dobijaju po set fotografija. Vaš zadatak je da pričate o svojim fotografijama i da prokkomentarišete fotografije vašeg partnera.

Treći deo podrazumeva da oba partenera zajedno diskutuju o zadatoj temi, razmenjuju ideje i mišljenja i na kraju daju odgovor na unapred postavljeno pitanje ispitivača.

Četvrti deo se nadovezuje na treći, odnosno odgovara se na pitanja koja su slične teme kao i u trećem delu. Poslednji deo testira vaše veštine komunikacije.

Šta je CAE ispit?

CAE ispit (Certificate of Advanced English) namenjen je učenicima koji žele da steknu naprednu diplomu iz engleskog jezika. Kao i FCE, diploma sa CAE ispita priznata je širom sveta i ukoliko je posedujete, imate ogromne prednosti i beneficije prilikom apliciranja za univerzitete ili posao. CAE ispit se sastoji iz istih delova kao i FCE ispit, međutim svi delovi su duži, a pitanja, teme i ocinjivanje teže i kompleksinje.

Kurs pripreme za polaganje Cambridge ispita traje 6-9 meseci, a dva najpoznatija ispita su FCE i CAE.

Ostavite komentar